Latijn op Amsterdamse gevels

Felix MeritisMaarten Manson kende zoals de meeste Amsterdammers geen Latijn, maar raakte wel gefascineerd door de honderden Latijnse opschriften op Amsterdamse gevels. Dus ging met behulp van heuse latinisten op speurtocht uit. En na Amsterdam verkende hij de rest van Nederland. Het resulteerde in een leerzaam boekje, in zeer beperkte oplage uitgegeven in eigen beheer. Het is te verkrijgen door € 41 (€ 35 + € 6 verzendkosten) over te maken op rekeningnummer NL 65 ING B0003046978 t.n.v. M.D. Manson te Almere.

Een paar bekende Amsterdamse voorbeelden: Felix Meritis (Keizersgracht; ‘Gelukkig door verdiensten’); Arti et Amicitiae (Rokin; ‘Voor kunst en vriendschap’), Natura Artis Magistra (meer bekend als Artis): ‘ De Natuur is de Leermeesteres van de Kunst’.’ Maar er staan ook heel wat onbekende teksten in dit boekje.
Zo staat op de sokkel van van het standbeeld van staatsman Thorbecke (Thorbeckeplein):: ‘Optimo Civi Cives’. Dat betekent: ‘ Aan de beste burger onder de burgers’. En wat betekent dat ‘SPQA’ op de gevel van de Stadsschouwburg en op de Vijzelstraatbrug over de Keizersgracht? Het is een zelfgenoegzame variant op de afkorting waarmee de oude Romeinen hun machtige Republiek aanduidden: ‘SPQR’ oftewel ‘Senatus Populusque Romanus’. Ofwel: Senaat en het Volk van Rome.

Een van Mansons Almeerse vrienden, web-app-ontwikkelaar Paul Roodenburg, bracht een aantal Amsterdamse opschriften digitaal in kaart.