Meer roddels van Maurits van Lennep

MJ-van-Lennep xJurist Maurits J. van Lennep (1830-1913), zoon van de beroemde 19de-eeuwse romanschrijver Jacob van Lennep, hield bijna zijn hele leven een dagboek bij. De originele dagboeken heeft hij waarschijnlijk vernietigd, maar ze vormden wel overduidelijk de basis voor de mémoires die hij vanaf 1900 schreef op verzoek van zijn zoon Karel. Daarin veel passages over ziekte in de familie, maar ook dagelijkse nieuwtjes en roddels over Jan en alleman. Lees het in ons juninummer op blz. 34. Hier nog twee fragmentjes uit juni 1866, nu 150 jaar geleden. Allereerst over de laatste cholera-epidemie die Amsterdam meemaakte – in zeer milde mate, omdat de mede door Jacob van Lennep opgericte Duinwatermaatschappij vanaf 1853 de stad van schoon drinkwater voorzag:

“De cholera bleef nog steeds heersen,vooral te Delft,heiden en Utrecht,iets minder te 's Hage,en in Amsterdam byna niet. By gelijke verhouding zouden er hier + 900 mensen daags aan bezweken zyn, maar het kostelijke duinwater preserveerde de stad.”

En een berichtje over zijn steenrijke zwager Hendrik van Loon en diens bloedmooie, pronkzuchtige en grillige vrouw Louise van Loon-Borski:

“Op 15 Juni vertrokken Hendrik en Louky naar Trouville,12 personen en 19 koffers. Hendrik vertelde my dat een koffer enkel schoenen bevatte.””

Het hele dagboek lezen? Dat vindt u hier: http://vanlennep.nl/dagboeken/