Uit het dagboek van kappersdochter Annie van Velsen (21), juni 2016 (2)

"2e Pinksterdag 12 Juni,  8 uur 's avonds.

Het lijkt wel altijd zoo te moeten gaan, wanneer ik denk dat het een vervelende zondag zal worden, komt het juist andersom uit. Vanochtend kwam Mijnheer Mulder bij ons en vroeg tGalerij 4oen wij 's middags op visite bij hem wilden komen  hetgeen  wij geaccepteerd hadden.  Ik heb mij daar heel best vermaakt. Eildert was er reeds toen wij kwamen en Chris v.d. Velde kwam even later. Eerst hebben we gezellig zitten praten, toen heeft Chris wat op de piano gespeeld, daarna Eildert op de mandoline, en toen moest ik onder het mes.  Eerst heb ik mijzelf geaccompangeerd bij het zingen van 'Auf Flüglen des Gesanges' [tekst Heiinrich Heine, muziek Felid Mendelsohn - red.)  en daarna heeft Chris geaccompagneerd bij fransche liederen.  Eildert word mij hoe langer hoe meer sympathiek, hij is zoo galant en het gaat hem zoo  goed af. Vanavond komen Mijnheer en Mevrouw Mulder bij ons op visite. Wij zijn nog steeds van plan een muzikaal avondje te geven, zal het lukken?"