Uit het dagboek van kappersdochter Annie van Velsen (6)

De Kroon"Dinsdag 20 juni 1916, half tien 's avonds
Gisterenavond vroeg Arnold [Annies broer - red.] mij of ik met hem en [Arnolds boezemvriend - red.] Deppe uit wilde gaan, waarop ik antwoordde: Als Deppe dat maar goed vind! O ja, hij heeft er juist om gevraagd. Dus ben ik gauw mijn blauwe costume aan gaan trekken, onderwijl danste ik van blijdschap. Ik vond het wel aardig te vernemen dat Deppe mij zoo graag mede wilde hebben. Toen hij Arnold kwam halen, heeft hij hier eerst nog even een kopje thee gedronken en daarna zei Arnold: Nou, Annie, ga je aankleden! waarop ik zeide: dus jullie willen mij och meehebben? Ik heb er juist al om gebeden en ik zou het heel prettig vinden, antwoordde Deppe. Dat vind ik heel aardig van u Mijnheer!, hernam ik. Zoo togen wij met zijn drieen naar Bellevue [feestgebouw Bellevue, Leidschekade 90/Marnixstraat 400 -red.], ik in het midden.

Daar aangekomen hebben wij heel geanimeerd zitten praten en nog later kwamen Weenink, die ik reeds kende, en Flip Mellenberg, aan wien Arnold mij voorstelde, en zijn wij samen aan een ander tafeltje gaan zitten. (...) Daar het allemaal zulke lange heeren waren zeide ik bij het weggaan tot Deppe: Mijnheer Deppe, ik ben blij dat u naast mij loopt, dan voel ik mij tenminste niet zoo klein! (Deppe is ook niet groot) hetgeen Mellenberg zeker gehoord had want bij de Leidschestraat kwam  hij eensklaps naast mij loopen terwijl hij vroeg: Vindt u het naar als ik naast u loop? Waarop ik zoo dom mogelijk ten antwoord gaf: O Ja, u bent ook zoo lang! (...) Desondanks is hij toch naast mij blijven loopen en heeft hij ons tegelijk met Weenink bij de Keizersgr.  verlaten.  Ik vond het werkelijk jammer.want zooals ik reeds zeide:  hij was heel aardig.
Arnold, Deppe en ik zijn toen nog naar de Kroon [Café-rest. De Kroon, Rembrandtplein 17, sinds 1890; zie foto - red.] gegaan om wat te eten. Daarna zijn we naar huis gestapt. Voor mij was het een bijzondere avond geweest, met vier jongelui ut te gaan, dat is iets dat nog nooit gebeurd was."