Uit het dagboek van kappersdochter Annie van Velsen (13)

Paleis voor Volksvlijt prentbriefkaart 1912"Zondag 2 Juli 1916
Wij hebben vanmiddag in het Paleis [voor Volksvlijt, Frederiksplein -- red.] gedineerd, Pa, Moe en de twee onden. Daar ik met [nieuwe vriendin] Germaine naar Haarlem ben geweest en Moe naar Broek was gegaan, had niemand het eten opgezet en zijn wij dus maar in het Paleis gaan eten. Ik ben ook nog even bij Oom Jan geweest en trof het precies dat hij nog op was, wat is die man verouderd, ik zeide hem natuurlijk dat hij er best uitzag.


[Broer] Arnold is gisterenmiddag vertrokken, zoo juist hebben wij twee kaarten van hem ontvangen, een voor Pa en Moe en een voor mij.
Germaine bevalt mij al meer en meer, wij hebben ons an ook best geamuseerd en hebben een mooie wandeling in het Groenendaalsche Bosch gemaakt.
Ik had vandaag voor het eerst een voile om en gevoelde mi in het begin zoo vreemd, doch nu ben ik er al helenaal aan gewend. Als er weer wind is, doe ik weer een voile om, dan blijft mijn haar beter zitten.
Met Pa gaat het nu ook weer goed: hij drinkt gelukkig weer vermouth en geen bitter dat is een pak van mijn hart.
Als het nu in den zaaak ook maar zo blijft. Juffrouw Annie en Dora zijn weer goed op elkaar. Vor hoe lang?"