Uit het dagboek van kappersdochter Annie van Velsen (16)

"Zaterdag 8 Juli [1916]
Wat ik eigenlijk te schrijven heb, weet ik niet, maar het is instinctmatig dat ik naar boven ben geloopen, mijn dagboek uit de lade heb gehaald en daar zit ik nu. Ik gevoel me te neerslachtig om geregeld iets te vertellen. Juffrouw Annie heeft keelonsteking en ze zal wel een week thuis moeten blijven. Zoo doende heb ik het nu druk. Arnold is om zes uur thuisgekomen tot Maandag. Ik geloof dat mijn neerslachtigheid wel enigzins aan hem te wijten is: als ik hem aankijk dan moet ik telkens aan allerlei dingen denken.  [Zij speculeert over de gevoelens tegenover haar van broer Arnolds vrienden, en er was iets ten aanzien van Arnold dat kapsters Annie en Dora elkaar in de haren deed vliegen - red.] "

Wie waren Annie van Velsen en de mensen om haar heen?  Lees het hiet: http://www.onsamsterdam.nl/nieuws/3377-het-dagboek-van-kappersdochter-annie-van-velsen-een-eeuw-geleden