Het dagboek van kappersdochter Annie van Velsen. een eeuw geleden

Galerij 4-8‘Waarom, waarom spreekt hij me toch nooit aan?'


Hunkeren naar liefde: wie kent dat niet?  Hoop en wanhoop, zelfbedrog en ontnuchtering staan beschreven in dagboeken van talloze Amsterdammers van de laatste twee eeuwen. Alleen het decor wisselt.  Kappersdochter Annie van Velsen (1895-1984), niet deftig maar zonder financiële zorgen,  zocht haar Ware Jacob een eeuw geleden op de terrassen van De Kroon, Het Gouden Hoofd en Americain.
In juni 1916 begon zij haar dagboek, nu bewaard bij Atria, instituut voor vrouwenstudies, Vijzelstraat 20.  We citeerden er al eerder uit in Ons Amsterdam van oktober 1994. 
De komende tijd volgen we Annie zo'n beetje van dag tot dag, op onze website en Faceboekpagina.

Op 8 juni 1916 schreef Annie van Velsen (21)  de eerste regels in haar dagboek. "om mij zelf te leeren kennen"  en als remedie tegen de eenzaamheid.  Zij bleef schrijven (maar steeds onregelmatiger)  tot zij in 1924 de Ware Jacob gevonden dacht te hebben. 
Annie hield toezicht op het personeel van de chique kapperszaken van haar vader, Van Velsen Frères, in de Galerij 2-4 (van het Paleis voor Volksvlijt) en de Haarlemmerstraat.  De familie woonde even verderop in de Galerij op nummer 14 en was duidelijk in goeden doen.  Net als haar ouders ging Annie vaak uit, doorgaans 'gechaperonneerd' door haar broer Arnold. En in deze jaren zat ze op  zangles, dansles en zwemles en leerde fotograferen en autorijden, destijds dure liefhebberijen. 
Annie leefde in een afgeschermde wereld: over het Aardappeloproer in juli 1917, waartegen het leger werd  ingezet met twaalf doden en talloze gewoncen als resultaat, lezen we bijvoorbeeld geen letter in haar dagboek.  Wel klaagt ze dat met het oog op de energiebesparing de winkels vroeger dicht gingen…

Dramatis personae, min of meer in volgorde van opkomst:

Annie zelf: Anna Femina Catharina van Velzen (28 feb. 1895-1984). Bedrijfsleider (volgens gezinskaart ‘winkeljuffrouw’) van kapsalon/parfumerie Van Velsen Frères. Zich dus noemende Van Velsen,
Pa: Johannes van Velzen, zich noemende Van Velzen, geboren in 1863 te Haarlem. Firmant van de chique kapsalon en parfumerie Van Velsen Frères, Galerij 2-4, wonend Galerij 14. Lijkt anno 1916 het management van de zaak geheel aan docter Annie. Alcoholist.
Moe: Anna du Gardijn, geboren in 1866 in Broek in Waterland. Zijn redelijk bemoeizuchtige echtgenote.
Arnold: Arnold Frederik van Velzen (6 maart 1890-?), jongere broer van onze Annie; haar via zijn vrienden toegang tot een grotere wereld, om te beginnen met zijn vrienden.
Flip en Chris Mellenberg (geb. 1888 en 1890): heten eigenlijk Mellenbergh. Vrienden van Arnold. Zonen van Ph.J. Mellenbergh, die een café heeft in het kleine huisje Overtoom 35. Annie heeft eerst een oogje op Flip, later op Chris.
William Deppe: Nog een vriend van broer Arnold. Lijkt verliefd te zijn op Annie, maar dat is vooralsnog niet wederzijds. Hij is nauwelijks langer dan zij, en ze wil letterlijk tegen een geliefde opzien. Lastig te identificeren: W.M.A. Deppe, geb. 1891? H.W.B. Deppe, geb. 1890? H.J. W. Deppe, geb. 1891?
Germaine Migny: Geb. 1896. Dochter van Franse ouders, wonend Kalverstraat 196. Maakt 15 juni tijdens toneelvoorstelling kennis met Annie. Sindsdien maken beiden samen kleine uitstapjes.
Juffrouw Annie en Juffrouw Dora: ruziënde werkneemsters van Van Velsen Frères.