Uit het dagboek van kappersdochter Annie van Velsen (17),

Maandag 10 Juli [1916]
Gisteren ben ik met Germaine naar Zantvoort geweest.

Woensdag 12 Juli 1916
Ik heb het den vorigen keer niet verder kunnen brengen dan tot een regel schrijven, daar Pa gevolgd door Henny eensklaps mijn kamer kwamen binnen stappen, om de goot die door mijn kamer loopt schoon te maken.
Gelukkig kon ik juist bijtijds mijn boek in de lade sluiten, zoodat zij niet gezien hebben dat ik aan het schrijven was.
Vanochtend is er een nieuwe juffouw gekomen daar Juffrouw Annie nog steeds ziek is, en ook uit voorzorg, wanneer Annie of Dora soms weg mochten gaan.
Van morgen belde ik Germaine op om te vragen of zij om vijf uur een eindje met me om wilde loopen, doch zij antwoordde dat het vandaag niet ging en deed heel geheimzinnig aan den telephoon, zeggende dat zij mij morgen de reden wel zou zeggen.
Ik ben er benieuwd naar.