Uit het dagboek van kappersdochter Annie van Velsen (21),

"Vrijdag 21 Juli 1916
Vandaag was Arnold jarig en te zijner eere heeft het geheele personeel vandaag taartjes gegeten. Vanavond ben ik niet naar de zaak geweest, daar Germaine mij om acht uur kwam halen om te fietsen. Zij heeft haar fiets laten repareeren, misschien gaan wij Zondag ook fietsen. In het Vondelpark zagen wij Flip Mellenberg op een bank zitten, hij groette niet! Enfin, dan maar niet, ik ben gek dat ik het nog opschrijf, maar zoo ben ik nu eenmaal, ik zit altijd over alles te piekeren.

Germaine vertelde mij ook dat Deppe haar vanmiddag getelephoneerd had om het adres van haar broer te vragen, hij had had haar ook gevraagd: En hoe gaat het met je vriendin Annie van Velsen? Ik zie haar elken dag. Waarop zij geantwoord had: maar je spreekt haar niet, wat heb je daar nu aan. En Depe weer: Ja, maar ik zie haar elke dag. Zou hij nu toch een klein beetje van mij houden? En als hij mij nu eens vroeg, zou ik hem dan nemen? Oh! waarom stel ik toch zelke hooge eischen, ik ben toch zelf ook zoo volmaakt niet, maar ik heb idealen!"