Molenhistoricus en oud-Amstelodamum-redacteur Hein van den Hoek Ostende overleden

Gisterenmiddag (vrijdag 5 augustus) namen we in de Petruskerk van Sloterdijk (uit 1663; in 1967 mede dankzij hem van sloop gered) afscheid van mr. J.H. (Hein) van den Hoek Ostende (87), een van de grootste kenners van de Amsterdamse geschiedenis en ook nog eens de allergrootste expert ten aanzien van de Amsterdamse molenhistorie.
Naast de kerk werd hij begraven.

Menigeen kent zijn inleidingen over o.a. de verschillende stadsuitbreidingen in de nog altijd onmisbare editie 1971 van de Historische Gids van Amsterdam. En ook zijn boekje Amsterdam toen en nu (1969) zal ook nog op heel wat boekenplanken staan.
Zo’n 40 jaar lang, tot 1993, werkte hij bij het Amsterdamse Gemeentearchief, dat nu Stadsarchief heet, – vanaf 1978 (toen Isa van Eeghen met pensioen ging) met de titel van adjunct-gemeentearchivaris.
In 1963 trad hij toe tot het bestuur van het eerbiedwaardige Genootschap Amstelodamum. In 1984 nam hij van Mej. I.H. van Eeghen (zoals zij zich levenslang liet noemen) de redactie van het Jaarboek Amstelodamum en Maandblad Amstelodamum over. Hij bleef redacteur tot hij in 1993 met pensioen ging en schreef daarvoor zelf ook talloze artikelen en boekbesprekingen. Na zijn vertrek als redacteur bleef hij nog vele jaren lang zijn bijdragen leveren.
Vanaf 1969 schreef hij overigens ook vijf artikelen voor Ons Amsterdam.
Wie hem heeft gekend, bleek weer bij zijn afscheid, herinnert hem zich niet alleen als een groot Amsterdam- en molenkenner, maar ook als een zeer consciëntieuze, zeer nauwkeurige, tolerante, gedienstige en buitengewoon lieve man.