Rokin Extra 2: Gebouw Industria

IndustriaOver afzonderlijke panden/plekken aan het Rokin valt nog veel meer te vertellen dan wij in ons themanummer kwijt konden. De komende tijd kunt u hier daarover een reeks korte verhaaltjes verwachten.

Te beginnen met:


Rokin 1/Dam 23:  Gebouw Industria

Op de plek van een gesloopt huizenblok en het weggevaagde Beurspleintje, pal ten noorden van de plek van de in 1838 afgebroken Beurs van Hendrick de Keyser, verrees tussen 1913 en 1916 het Gebouw Industria, ontworpen door Foeke Kuipers (1871-1954). Het was het sociëteitsgebouw van de Industrieele Club, die op 15 mei 1913 werd opgericht op initiatief van scheepsbouwer Daan Goedkoop Dzn. 

Doel was de belangenbehartiging (en het gezelligheidsleven) van degenen die zich bezighielden met nijverheid en verkeer.  Die voelden zich (hoe welgesteld ook) buitengesloten door de Groote Club op de hoek van Dam en Kalverstraat, gedomineerd door telgen uit oude koopmansgeslachten.  Op 8 januari 1916 ging het gebouw open. Om de kosten te drukken werden de begane grond en de bovenste verdieping verhuurd.
Zes decennia later zongen de leden van De Groote Club een toontje lager.  Hun ledental was dramatisch gedaald en ze konden de huur van hun pand, inmiddels eigendom van een verzekeringsmaatschappij, niet meer opbrengen.  Daarom fuseerden beide sociëteiten tot Groote Industrieele Club, met Gebouw Industria als gezamenlijk onderkomen.

 Lees hier meer.