Afscheid van een top-burgemeester

Cover Eberhard sept 2013Het zal u niet zijn ontgaan: op 18 september maakte burgemeester Eberhard van der Laan bekend dat hij door zijn ziekte gedwongen was per direct zijn werkzaamheden te staken. 
In ons themanummer uit 2005 over Amsterdamse burgemeesters figureerde hij nog niet, want pas in 2010 trad hij aan. Maar als we nu nog eens onze enquete van toen (onder historici, politici en oude Amsterdammers) naar de allerbeste burgemeester sinds 1900 zouden herhalen, eindigde Van der Laan waarschijnlijk aan de top.

In alle kranten en op AT5 verschenen al uitvoerige artikelen over zijn verdiensten. Onderbelicht bleef zijn grote passie voor de geschiedenis van Amsterdam – in relatie tot heden en toekomst van onze fijne stad.

 In 2012 bedacht Van der Laan het project Historische goudmijnen.  De fascinerende geschiedenis van Amsterdam moest worden ‘uitgebuit’ als relatie-instrument in o.a. internationale contacten, maar ook intern binnen de gemeente, om ambtenaren duidelijk te maken dat ze werkten in een hun vaak onbekende historische context.
Het leidde tot een reeks boekjes over de relatie van Amsterdam  met o.a Europa, Turkije, Korea, Vietnam, Brazilië, China, India, de Verenigde Staten, Marokka en Argentinië,  en tot vrolijke pub-quizzen over de stadsgeschiedenis met ambtenaren van een reeks met gemeentelijke diensten. Allebei in nauwe samenwerking met het Stadsarchief, Monumenten & Archeologie en Ons Amsterdam.


Zijn sympathie voor ons blad (al lang voor zijn burgermeesterschap abonnee) etaleerde hij al uitvoerig in zijn
installlatietoespraak in juli 2010. In september 2013 was hij gasthoofdredacteur.
Voor de rubriek ‘De vaste route’ reden we toen met hem langs een aantal
adressen die een rol speelden in zijn Amsterdamse leven .

Mede namens onze abonnees dankt de redactie Van der Laan dezer dagen hartelijk voor dit alles en wenste hem veel sterkte.