De dagboeken van hoofdinspecteur Kater

Kater 01075 klnrHoofdinspecteur van politie Peter André Kater was een moedig man. In februari 1941 was hij chef van bureau Jonas Daniël Meijerplein, midden in de Jodenbuurt. En zoals we al in ons juninummer (blz/ 25) vertelden, liet hij tijdens de razzia’s op dat plein die aanleiding zouden worden tot de fameuze Februaristaking opgejaagde Joodse jongemannen via een zijdeur ‘onderduiken’ in het politiebureau. Het kwam hem op detentie en ontslag te staan.  

Diezelfde Kater blijkt eerder in zijn politieloopbaan boeiende dagboeken en knipselboeken te hebben nagelaten. Ze werden onlangs gevonden in zijn geboortehuis in Loenen aan de Vecht en het Stadsarchief maakte ze openbaar via de Archiefbank op de website.