Amsterdamse vormgevers van Sinterklaas

St Nicolaas SchenkmanWie verzon Zwarte Piet? Duidelijk is dat de Amsterdamse schoolmeester daarbij een belangrijke rol speelde; minder helder op welke aanzetten hij zelf teruggreep.  Maar ook andere Amsterdammers (zoals de onderwijzers Simon Abramsz en Fred Berens) introduceerden blijvende onderdelen van de Sinterklaasfolklore.  In onze Sinterklaas-special van november-december 2009 lichtte Marius van Melle hun doopceel.  

 

 

In NRC Handelsblad van vanavond (zaterdag 2 december 2017) geeft Karel Knip een boeiende aanvulling: het lijkt erop dat Schenkman diverse ideeën leende van  collega-schoolmeester George J. d’Ancona (1803-1850), in 1842 auteur van de St. Nicolaas-almanak voor kleine kinderen. Hoe groot die invloed is vooralsnog onduidelijk, want tot nu toe is niet één exemplaar van het boekje teruggevonden…  Maar uit krantenadvertenties blijkt dat er o.a. een plaatje in stond van een ‘Sint Nicolaas-Kantoor’  - een hoogst-modern fenomeen. Geen Amsterdammer ditmaal overigens: hij woonde toen in Loenen.