EEN ANKER OP HET JAVA-EILAND

 

Tijdens de jaarlijkse reparatiewerkzaamheden op de Kop Java (herstel van verzakte stelconplaten) is plots een heus anker tevoorschijn gekomen. Bert Kommerij zag het en fotografeerde het.

 

Java_Anker2.jpg


Het is raadselachtig: van wie is dit anker en wat is er met het schip gebeurd? Ligt dat misschien een stukje verderop in het IJ? 
Het is in elk geval niet (denken wij) het anker van het motorschip ‘Willy’, dat hier op 24 januari 2000 om half acht ’s avonds frontaal op het Java-eiland botste, geladen met een lading beendermeel, onderweg van Ierland naar Kampen. 
Het anker is op verzoek van de archeologische dienst ingepakt. Het plan is om eerst in het Hotel Jakarta tentoon te stellen.

 

Java_Anker.jpg    Java_Anker3.jpg