Oude interieurfoto's van Ons Amsterdam-lezers nu op website Stadsarchief

Interieur_keuken_Hasebroekstraat_1922_-_2E4F6q

Voor het jubileumnummer bij ons 50-jarig bestaan in januari 1999 vroeg Ons Amsterdam de lezers naar foto's van de interieurs van hun eigen huizen, maar ook die van hun ouders, grootouders, ooms en tantes.

Die collectie is nu door het Stadsarchief toegankelijk gemaakt.


Voor het jubileumnummer bij ons 50-jarig bestaan in januari 1999 vroeg Ons Amsterdam de lezers naar foto's van de interieurs van hun eigen huizen, maar ook die van hun ouders, grootouders, ooms en tantes.

De redactie wilde ter gelegenheid van het jubileum iets toevoegen aan het 'stedelijk erfgoed'. Welke stukken Amsterdamse verleden waren onderbelicht gebleven en wat kon Ons Amsterdam daar dan aan doen? Het was de redactie in ieder geval opgevallen dat beelden van het dagelijks leven binnenshuis maar mondjesmaat te vinden waren in de fotocollectie van het Gemeentearchief Amsterdam (dat sinds 2007 Stadsarchief Amsterdam heet).

Er waren twee typen uitzonderingen: rijke en standsbewuste Amsterdammers pronkten vaak graag met hun schitterende woonvertrekken en lieten die soms door een beroepsfotograaf vereeuwigen. Daarnaast bleven er ook foto's en tekeningen bewaard van het andere uiterste van het spectrum: van kelderwoningen en andere krotten en sloppen. Om de erbarmelijke woonomstandigheden in de oudste delen van de stad aan de kaak te stellen werden veel van de eerste interieurfoto's gemaakt.

Maar van de interieurs van de huizen van al die Amsterdammers die niet extreem rijk of extreem arm waren, zijn in archieven nauwelijks opnamen te vinden. Hoe zagen de huiskamers, slaapkamers en keukens van de Amsterdamse schoenmakers, kruideniers, onderwijzers, predikanten, kantoorbedienden en hun gezinnen er vroeger uit? Foto's daarvan waren met een lantaarntje te zoeken en nog altijd is de spoeling dun. Niet verwonderlijk, want tot in de jaren zestig waren fototoestellen voor velen te duur.

De redactie ontving in totaal 362 bijzondere foto's, vaak begeleid door lange brieven.
Zoals te verwachten waren de foto's meestal gemaakt bij bijzondere gebeurtenissen, zals verjaardagen, geboortes, huwelijken of kerstvieringen

Van alle inzendingen maakte het gemeentearchief destijds een hoogwaardige kopie; de originele foto’s gingen terug naar de afzenders. Maar helaas bleef die collectie in het Archief ongeïnventariseerd en dus ontoegankelijk op de magazijnplanken liggen, Na een hint van de Ons Amsterdam-redactie echter is de verzameling alsnog voortvarend beschreven en meteen ook deels gedigitaliseerd.

De inventaris en een aantal foto’s zijn nu te raadplegen via de Archiefbank van het Stadsarchief:

Zie voor de inventaris: https://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/archiefbank/inventaris/30517.nl.html

Zie voor een tiental voorbeeld-foto’s: http://stadsarchief.amsterdam.nl/NC/-3174082xjciH/actueel/nieuws/laatste_nieuws/interieur/slide1.nl.html

En zie vooral ook het jubileumnummer van Ons Amsterdam van januari 1999! (Nog niet digitaal; wel in te zien in het Stadsarchief en de Openbare Bibliotheek!)