Boomkerk Admiraal de Ruyterweg viert eeuwfeest

De katholieke Franciscus van Assisikerk aan de Admiraal de Ruijterweg 408 in West, in de volksmond beter bekend als `De Boom' bestaat deze maand 100 jaar. Het eeuwfeest wordt het gehele jaar door met tal van activiteiten gevierd. (zie het programma op www.heiligedrieeenheid.nl).

De Boom ontleent haar naam aan de schuilkerk, die vanaf 1628 (voor wie het wist) te vinden was aan het Rokin, op de zuidhoek van de Sint Jorissteeg. Deze werd na de Reformatie door de Franciscanen gesticht in een voormalige bierbrouwerij met gevelsteen 'Int Boompie'. Die liep door tot de Kalverstraat. De schuilkerk heeft meer dan 280 jaar met succes dienst gedaan. Toen de binnenstad begin twintigste eeuw ontvolkte en er aan de rand van Amsterdam nieuwe wijken werden gebouwd, besloten de Franciscanen hun kerk in 1911 te verplaatsen naar buurgemeente Sloten, die in 1921 door Amsterdam werd geannexeerd. Op de plek van de oude kerk verrees aan Kalverstraat en Rokin het immense winkelpaleis van Vroom & Dreesmann.

Aanvankelijk stond de nieuwe Boomkerk midden in de weilanden en moest men zelfs 's nachts wacht lopen om ongewenste bezoekers op afstand te houden. De populaire Blauwe Tram naar Haarlem (en later ook Zandvoort) stopte voor de deur.

Tot in de jaren tachtig van de 20ste eeuw bleven de paters Franciscanen sterk verbonden met de Boom. Zij trokken zich terug, omdat hun kloosterorde geen priesters meer kon leveren voor de zielzorg. Sindsdien wordt de kerk vanuit het bisdom Haarlem 'bediend'.

De Boom staat inmiddels op de Rijksmonumentenlijst en wacht op budget voor een omvangrijke restauratie. De kerk is door het Bisdom Haarlem aangewezen als centrale kerk voor dit deel van Amsterdam. In samenhang hiermee zullen andere katholieke kerken in dit stadsdeel, zoals de Augustinus aan de Postjesweg en de Magdalenakapel aan de Spaarndammerstraat de komende jaren worden gesloten.

De Boomkerk is tevens thuisbasis voor de Engelssprekende katholieke Afrikanen in Amsterdam.


Kerkschatten

De Boom is een kerk met vanouds kostbare kerkschatten. Een aantal daarvan is inmiddels terechtgekomen in musea voor religieuze kunst , zoals het Catharijneconvent in Utrecht en het Jacob van Horne Museum in Weert.

Het meest kostbare sieraad uit De Boom, een zilver vergulde monstrans uit 1760, ooit gift van een welstandige parochiaan, staat nu te pronk in de schatkamer van het Catharijneconvent.

Ons Amsterdam heeft al verschillende malen aandacht besteed aan de geschiedenis van de Boom en ook aan het incident met de Duitsers, dat zich in de Tweede Wereldoorlog afspeelde rond de persoon van verzetsstrijder Jan Verleun, toen deze als parochiaan na zijn fusillering vanuit de Boomkerk begraven werd. Een gedenksteen aan deze verzetsstrijder is in de muur van de toren ingemetseld. (zier de artikelen in OA juni 1970, maart 1972 en mei 2006.)

Ter gelegenheid van het eeuwfeest heeft oud Tijd-journalist en -parochiaan van de Boom, Loek Hieselaar een historisch boekje over De Boom samengesteld, waarin aan alle facetten van deze (schuil)kerk uitvoerig aandacht wordt besteed.